Renovace fasády historického domu

Renovace fasády historického domu
Havlíčkova ulice, Sušice

Autor: Ing. arch. Vít Solnař

2018  projekt fasády