Rodinný dům v Motole

Rodinný dům 6+1
Na Homolce, Praha 5

Autor: Ing. arch. Vít Solnař

Podlahová plocha : 389 m2

2011  architektonická studie


Pozemek:
Dotčený pozemek se nalézá na okraji kolonie Homolka. Jde o homogenní zástavbu rodinnými
domy a dvojdomy ze 20. let 20. století. Z druhé strany pozemku pak vznikla unifikovaná
školka. Typický prefabrikovaný objekt z 80. let 20. století je svým objemem naddimenzovaný
a jasně ohraničuje výše zmíněnou malebnou zástavbu.
Morfologicky se jedná o svah údolí tvarovaného levobřežním přítokem Vltavy Motolským
potokem.

Koncepce:
Při návrhu budovy bylo třeba zjemnit zcela neadekvátní vztah mezi prefabrikovanou
školkou a starosvětskou kolonií. Jako inspirace tak byla zvolena noblesní architektura
předválečného období. Zároveň bylo třeba zohlednit tvar pozemku a zcela unikátní pozici
místní dominanty umístěné v ohbí ulice.
Řada stávajících plotů a garáží je tak doplněna zdí, která svým odstupňováním a rytmem
otvorů má tuto řadu doplnit a jasně uzavřít. Nad ní se pak vypínají drobné terasy, na něž
je umístěna podélný objem objektu, protnutý mohutnými horizontálními deskami. Horizontální
tektonika je ukotvena masivním objemem jakési věžice, která nezjemněna zaoblenými rohy.
Pro její spojení s podnoží domu bylo použito tejného obložení bílými kamennými pásky.

Materiál:
Základním principem domu je kontrast mezi horizontálními liniemi a mohutnými objemy
obloženými kamenem. Horizontalita je dále podpořena obklady provedenými pravděpodobně
deskami Trespa Meteon a odražením horizontálních desek od zděných částí pásem opatřeným
obkladem téhož typu. Kamenný obklad je řešen buď obkladovými pásky, nebo kamenicky
upravenou tvrdou omítkou.
Zděné konstrukce jsou pórobetonové, zateplování je řešeno z obdobného prodyšného
materiálu. Vodorovné konstrukce a konstrukce vyžadující větší únosnost budou železobetonové
monolitické. Střechy jsou zelené extenzivní, kromě střechy nad garáží, která je intenzivní
a střechy nad 3. NP, která je plechová.
Okna jsou dřevohliníková a jsou kryta horizontálními vnějšími žaluziemi. Barevnost
je podřízena barevnosti oplechování a barevnosti výše zmíněného obkladu, půjde tedy
o odstín grafitu.
Barevné řešení zděných konstrukcí tedy použití oranžové barvy odkazuje na barevnost
původního domu.