Interiér dětské multifunkční herny včetně Montessori mateřské školy

Projekt interiéru
Letohrad

Autor: Ing. arch. Vít Solnař
Spoluautor: Bc. Kateřina Tichá, MgA. Michaela Hladíková

2017  architektonická studie interiéru včetně designu nábytku
2018  projekt intariéru


Interiér dětské multifunkční herny:

Studie a projekt interiéru Multifunkční dětské herny a odpovídající sociální zařízení. Jedná se o hernu pro batolata a děti do 6 ti let a dále hernu pro děti do 15 let. Jednotlivé herní prvky v herně malých dětí jsou navržené na míru, včetně atypického truhlářského výrobku prolézací mašinky s tendrem a vagóny. Interiér herny má připomínat krajinu (měkké vrstevnice na lezení) s jezírkem (zabudovaný bazének s míčky) a chatrčí (prolézací domeček). Pro velkou hernu, která je složena z herních prvků a konstrukcí od různých dodavatelů (tobogán, chacha box) jsme navrhovali relaxační koutky se zabudovanými klidovými aktivitami a prolézací lanové centrum. V návrhu byly použity jako stavební prvek též měkké vrstevnice s vnitřní konstrukcí k vytvoření efektu krajiny. Součástí herny je restaurace pro 60 osob s barem a dvěma oddělitelnými salonky. Pro foyer byla navržena recepce se dvěma zelenými stěnami. Jedna ze stěn bude obsahovat originální pohledové vodní prvky pro zpříjemnění pobytu v tomto vstupním prostoru. Součástí projetu jsou také návrhy interiéru kanceláří pro personál.


Interiér Motessori školky a jeslí:

Studie a projekt interiéru Motessori školky pro 25 dětí a jeslí pro 12 dětí a odpovídající sociální zařízení. Jedná se o interiéry se speciálními požadavky na vybavení dle filosofie Montessori, včetně funkčních kuchyněk a rozdělní prostoru na sekce (jazyk, matematika, tvoření, praktický život). Většina nábytku byla navržena a vyráběna na míru dle specifických požadavků investora a vzhledem na omezenou velikost prostorů. Včetně atypických truhlářských výrobků jako je multifunkční dřevěný domeček, nebo podium se zabudovaným prostorem na ukládání matrací se skluzavkou a prolézacím tunelem. Byl kladen důraz na funkční současný design a vytvoření bezpečného a inspirativního prostředí pro děti předškolního věku, za použití přírodních materiálů. Prostor měl celkově působit světle, přehledně a navozovat vztah s přírodou. U Montessori školky se nachází také oddělená místnost pro pohybové a výtvarné volnočasové aktivity.