Interiér Motessori školky a jeslí Letohrad

Letohrad

Autor: Ing. arch. Vít Solnař
Spoluautor: Bc. Kateřina Tichá, MgA. Michaela Hladíková

2017  architektonická studie interiéru včetně designu nábytku
2018  projekt interiéru
2018  realizace
Odkazy:    www.materskaskola.skipi.cz      Poděkování za spolupráci při výrobě nábytku:    NATIV      Zdroj fotografií: Akymara s.r.o.

Interiér Motessori školky a jeslí:

Studie a projekt interiéru Motessori školky pro 25 dětí a jeslí pro 12 dětí a odpovídající sociální zařízení. Jedná se o interiéry se speciálními požadavky na vybavení dle filosofie Montessori, včetně funkčních kuchyněk a rozdělní prostoru na sekce (jazyk, matematika, tvoření, praktický život). Většina nábytku byla navržena a vyráběna na míru dle specifických požadavků investora a vzhledem na omezenou velikost prostorů. Včetně atypických truhlářských výrobků jako je multifunkční dřevěný domeček, nebo podium se zabudovaným prostorem na ukládání matrací se skluzavkou a prolézacím tunelem. Byl kladen důraz na funkční současný design a vytvoření bezpečného a inspirativního prostředí pro děti předškolního věku, za použití přírodních materiálů. Prostor měl celkově působit světle, přehledně a navozovat vztah s přírodou. U Montessori školky se nachází také oddělená místnost pro pohybové a výtvarné volnočasové aktivity. Interiér byl realizován s některými odchylkami od původního návrhu. Jedná se především o akustické podhledy s integrovaným osvětlením, sociální zařízení a některé detaily v mobiliáři. Viz. studie vizualizace.