Služby 3AS


Aktuálně  Provádíme komplexní architektonické a projekční služby včetně vizualizací a veškeré dokumentace.
Aktuálně  Zpracováváme zakázky od návrhu až po realizaci.
Aktuálně  Projektujeme obytné, veřejné, admistrativní i průmyslové stavby. Jsme specialisté na rekonstrukce a krizové řízení staveb.
Aktuálně Pomůžeme Vám definovat Váš stavební záměr/ odhadneme stavební i vedlejší náklady, sestavíme časový      harmonogram, analýzu pozemku
Aktuálně Nejen pro developery a investory nabízíme stavební poradenství a konzultace v oboru pozemních staveb,      architektůry a stavebního práva.

Nabízíme Vám ZDARMA možnost spočítat si orientační cenu stavby.


Rozsah našich služeb:

Aktuálně   Architektonické a ideové studie stavby
Aktuálně   Dokumentace k územnímu řízení včetně inženýringu
Aktuálně   Komplexní dokumentace ke stavebnímu řízení včetně inženýringu
Aktuálně   Zajišťujeme rozpočet stavby a koordinaci speciálních profesí. Spolupracujeme s řadou prověřených specialistů, v případě velkých       projektů spolupracujeme s různými spřátelenými architektonickými a proketovými kancelářemi.
Aktuálně   Prováděcí dokumentace
Aktuálně   Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, či pomoc s výběrem dodavatele
Aktuálně   Autorský dozor
Aktuálně   Návrhy interiérů, zajištění výroby
Aktuálně   Pomoc s uvedením stavby do provozu


Jak postupujeme:

1/ Příprava zakázky

Aktuálně   Schromáždíme podklady, pomůžeme s vyhodnocením záměru a vyjasněním funkčních okruhů stavby. Spolupracujeme při stanovení cíle a ujasnění si celkové představy klienta. U větších komplexů nebo funkčně provázaných menších zařízení stanovíme stavební program. Bude vytvořena cenová nabídka a dohoda o spolupráci.

Aktuálně   Provádíme zaměření pozemku, objektu, stávajícího stavu a případně zajišťujeme geologický průzkum.


2/ Návrh stavby/studie

Aktuálně   Koncept

Koncept předchází vlastní studii a jedná se o stanovení principu funkcí a výrazu stavby v úzké součinnosti s klientem. Koncept za nižších nákladů prověřuje možnosti a přání klienta. Provádí se formou konzultací a skic. Cílem je dosáhnout optimálního výrazu prostorů.

Aktuálně   Architektonická studie stavby

K tvorbě architektonické studie dochází po odsouhlasení konceptu. Architektonická studie představuje návrh stavby vypracovaný odborníkem, jsou v ní tedy předem zohledněny technologické předpoklady stavby, funkční řešení, zasazení do terénu, návaznost na inženýrské sítě a předběžné rozvržení investičních možností. Smyslem studie je shrnout předchozí fáze a v přehledné podobě připravit podklady pro vlastní projekt a následnou realizaci. Architektonická studie stavby je vizuálním zhmotněním představy klienta do funkčních řešení. Lze ji využít pro projednání na úřadě a je nezbytným podkladem pro veškeré další projektové fáze. Pro úplnou a komplexní představu klienta zpracováváme realistické vizualizace budoucí stavby a interiérů.

Aktuálně   Ideová studie

Ideová studie prověřuje ideální estetické, funkční a materiálové kombinace použitelné pro danou stavbu v daném místě. Jedná se tedy především o ideové zpracování pohledu na celý komplex, vytvoření ideového půdorysu jednotlivých podlaží. V případě, že se jedná o studii většího komplexu (např. hotelu) jsou součástí studie i návrhy typických jednotek (např. jednolůžkového a dvoulůžkového pokoje). Ideové studie se používají především pro prvotní jednání s investory, jednání s úřady, představení investičního záměru apod.
Odkazy:    www.stavebnistandardy.cz      www.ckait.cz