Architektonický ateliér 3AS

Architektonický ateliér 3AS založili v roce 2006 architekt Vít Solnař a jeho otec Jiří Solnař a navázali tak na práci
projektové kanceláře Jiřího Solnaře fungující již od roku 1993. Záběr této firmy v oboru pozemního stavitelství je široký. Projektujeme stavby obytné i veřejné, administrativní, či rekonstrukce historických a průmyslových staveb. Spolupráce otce a syna má řadu pozitivních výsledků, je to předávání si zkušeností starší a nové generace. Pod vedením Ing.arch. Víta Solnaře je nejvyšší důraz kladen na kvalitní funkční architekturu, která je podpořena zralým estetickým vnímáním a stejně kvalitně zpracovanými projekty.


Tým 3AS


    Jiří Solnař


   *1947
    jednatel a zakladatel společnosti
    autorizovaný technik č.aut.0003448
    člen ČKAIT

    Ing. arch. Vít Solnař


   *1976
    jednatel a zakladatel společnosti
    autorizovaný architekt č.aut.04250
    člen ČKA


Současní i bývalí spolupracovníci:

MgA. Michaela Hladíková, Ing. arch. Jan Hořejší, Lucie Hořejší, Ing. Barbora Hynková,Ing. Lucie Chlupáčová, Jiří Krištofori, Ing. arch. Barbora Lebdušková, Ing. arch. David Poláček, Bernadeta Szalaiová, Bc. Kateřina Tichá, Martin Toman, Ing. arch. Kateřina Tomášková, Ing. arch. Barbora Šiková, Marie Valentová.